Fler frågor?

Många idéer för det nya kvarteret

5 april, 2019

Gemensamma ytor, boende för alla åldrar och klimatsnälla hus. Idéerna strömmade in under dialogträffen i Slite.

Det var många som besökte dialogträffen i Slite 19 januari, dit allmänheten var inbjuden till dialog om eventuell nyproduktion på en tomt i området. Uppslutningen var fantastisk och synpunkter och tankar ventilerades över kaffe och bullar. De allra flesta som medverkade under dagen var positivt inställda till initiativet att bygga nytt i Slite.

Vi delade in träffen i tre områden: Utemiljö, hållbarhet och boende.

De tankar som ventilerades var många, allt från gröna och ombonade uteplatser, till vattenbesparing med egen mätning och tillgänglighet med hiss.
När vi pratade om utemiljön kom det in önskemål om gemensamhetsytor, lekplats eller aktivitetsytor även för fler åldersgrupper.
Ur ett boendeperspektiv var det också viktigt med en blandning av generationer.
När besökarna pratade om hållbarhet handlade det i första hand om återvinning, spara vatten och solceller.

Förstudie beräknad klar sommaren 2019

Arbetet med förstudien fortsätter och vi beräknar vara klar med den till sommaren 2019. Målet är att vi framåt hösten kommer att kunna presentera ett beslut om hur vi går vidare med nybyggnation i Slite.

Till nyhetsarkivet