Fler frågor?

Ny lösning för värme i Fårösund

14 december, 2017

Sedan en längre tid tillbaka har det varit problem med leveransen av fjärrvärmen i Fårösund och de senaste dagarna har det blivit värre.

Problemen med fjärrvärmen har uppstått på grund av dåligt tryck, vilket har gjort att värmen inte cirkulerar som den ska. Vi är mycket ledsna över att det har påverkat våra kunder.

Värmelösning i vinter
Vi på GotlandsHem har nu tagit beslut om att driftsätta egna värmesystem för att säkerställa att vi kan förse våra fastigheter i Fårösund med värme under vintern.

Stenstuvägen
På Stenstuvägen kommer vi att installera en provisorisk värmepanna som vi ställer i anslutning till parkeringen. Nästa vecka påbörjar vi förberedelser för installationen. Det kommer att ta lite tid innan den nya lösningen är på plats då vi väntar på leverans av pannan. Vår förhoppning är att det här värmesystemet ska fungera i slutet av januari.

Kronhagsvägen och Strandvägen
På Kronhagsvägen och Strandvägen kommer vi att starta vår egen värmepanna. Vi jobbar så fort som möjligt med den nya lösningen, i nästa vecka påbörjar vi ett grävarbete för att få kabel på plats som leder värmen från pannan. Vår förhoppning är att det här värmesystemet ska fungera inom två veckor.

Under tiden jobbar vi med vår nuvarande leverantör av fjärrvärme för att säkerställa så bra värme som möjligt. Om situationen inte löser sig kommer vi att behöva gå in med andra lösningar till dess att vår egen lösning är på plats. Det är viktigt att du som är kund fortsätter att göra felanmälan när värmen felar så att vi kan agera på det.

Kompensation
Vi kommer att kompensera för bortfall av värme till de aktuella bostäderna samt för eventuellt ökade elkostnader. Vi återkommer med mer information när värmen fungerar som den ska igen.

Har du som är hyresgäst hos GotlandsHem frågor eller behöver hjälp för att hantera situationen fram till dess att den nya lösningen är på plats är du välkommen att kontakta oss. Felanmälan fungerar precis som vanligt.

Till nyhetsarkivet