Fler frågor?

Ny metod för hyressättning

14 juni, 2018

Leende ung man i blå skjorta sitter vid ett bord och går igenom papper

Hyresgästföreningen Sydost och AB GotlandsHem har kommit överens om att göra en översyn av nuvarande metod för hyressättning. Med översynen vill vi uppnå en mer rättvis hyressättning. Den nya hyressättningen ska baseras på bostadens standard, kvalitet, närmiljö, närservice och läge.

För att kunna göra översynen behöver vi också veta hur olika egenskaper i boendet upplevs av dig som bor där. Du kommer därför att få vara med och svara på en undersökning under hösten där vi frågar dig vad du värdesätter i ditt boende och den plats du bor på.

Hyra som speglar boendekvaliteten

Med en mer rättvis hyressättning ska hyresnivån i din bostad spegla boendekvaliteten i jämförelse med andra bostäder, bostadsområden och orter inom GotlandsHem. Det totala hyresuttaget från samtliga hyresgäster kommer att vara oförändrat för GotlandsHem, men justeras mellan bostäder och bostadsområden för att skapa en rättvis fördelning.

Start 1 januari 2021

Arbetet ska vara klart för att tas i bruk och användas från 1 januari 2021. Skulle hyran på din bostad värderas högre än idag så kommer justeringen att ske genom en trappa under flera år från och med 2021.

Vi har precis påbörjat översynen men kommer under arbetets gång att berätta om vad som händer och vad som är nästa steg.

Undrar du redan nu över något är du självklart välkommen att höra av dig till oss eller ställa din fråga i vårt kundforum.

Frågor och svar


1. Under hösten kommer vi att skicka ut en undersökning där du får berätta vilka egenskaper du sätter störst värde på i ditt boende. Vi informerar sedan om resultatet i undersökningen.
2. Under 2019 går vi igenom tidigare inventeringar av våra bostäder. Vi behöver då hjälp från dig med att säkerställa att våra uppgifter om standard och kvalitet stämmer med vad som faktiskt finns i din bostad. Därför kommer du att få en deklaration skickad till dig där du får svara på om tidigare inventering fortfarande stämmer.
3. Arbetet ska vara klart för att tas i bruk och användas från 1 januari 2021.
Med översynen vill Hyresgästföreningen och GotlandsHem uppnå en mer rättvis hyressättning som är baserad på bostadens standard, kvalitet, närmiljö, närservice och läge.
Vi vill göra en översyn för att se om den är rättvis, eller om den behöver justeras. Tidigare har hyrorna bland annat satts utifrån de kostnader GotlandsHem haft när fastigheten har byggts eller renoverats. Detta har lett till att hyrornas storlek kan variera beroende på kostnadsläget när fastigheten byggdes eller om investeringsstöd har beviljats för nyproduktionen.
Översynen kommer att pågå under flera år. Målet är att arbetet ska vara klart och att den nya hyressättningen ska börja användas från 1 januari 2021.
Om justering behöver göras av din hyra kommer det att ske stegvis under flera år med start 2021.
Nej, den totala hyran som tas ut från alla hyresgäster gemensamt kommer att vara den samma men kommer eventuellt att fördelas om. En eventuell justering handlar om att hyresnivåerna ska bli rättvis mellan olika bostäder, bostadsområden och bostadsorter.
Nej, den nya hyressättningen skiljer sig mycket från det som kallas marknadshyror. Marknadshyror bygger på att en hyresvärd ensidigt och utan förhandling kan ta beslut om hyran för en specifik bostad. Den metod för hyressättning som vi arbetar med, bygger på lika hyra för lika lägenhet enligt Hyresgästföreningens, GotlandsHems och hyresgästernas gemensamma värdering.

Hela översynen bygger på din delaktighet där du är med och berättar vad du värdesätter i din bostad och dess närhet. Därför kommer du att få löpande information och bli ombedd att delta i en undersökning och göra en inventering av din bostad.

Till nyhetsarkivet