Fler frågor?

Nya coronaviruset

17 mars, 2020

covid-19mellan

GotlandsHem tillämpar samma förhållningssätt som Region Gotland och följer deras och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sidan uppdateras löpande.

GotlandsHem följer händelseutvecklingen kring nya coronaviruset. Covid-19, coronavirus är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa med feber och hosta.

Senaste rekommendationerna 

Risken för smittspridning i Sverige bedöms av Folkhälsomyndigheten som mycket hög. Nu har vi alla ett stort ansvar att skydda varandra. Därför ska alla med symtom, även lindriga sådana som till exempel förkylning kan ge, uppmanas att avstå från sociala kontakter. Det är också besöksförbud på sjukhus och äldreboenden.

Din trygghet

Då du behöver oss
Du gör felanmälan precis som vanligt via Mina sidor eller ringer 0498-20 39 00.

Vi har infört en ny rutin för inkommande ärenden. Det handlar om att minska risken för smittspridning. När du gör en felanmälan eller önskar hjälp med något där hemma kommer vi att ställa ett par frågor till dig.

Vi frågar då om det är någon i hushållet som är förkyld, har hosta, feber eller halsont. Vi frågar också om det finns någon i hushållet som ingår i riskgruppen. Svarar du ja på någon av frågorna gör vi en bedömning om ditt ärende är av akut art eller inte. Om det inte är akut registrerar vi istället din felanmälan och återkommer till dig när säkerhetsläget gällande covid-19 har stabiliserats.

Om ärendet är akut och behöver lösas omgående vidtar vi vissa åtgärder som bygger på de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger för att minska smittpridning.

Frågor och svar

Vad ska jag som är hyresgäst tänka på?
Håll dig hemma om du är sjuk. Undvik sociala kontakter om du ingår i riskgruppen. Varje gång du kommer hem ska du tvätta händerna med tvål och vatten.

Vem ingår i riskgruppen?
Det är bland annat personer som i åldern 70+. I riskgruppen ingår också de som har nedsatt immunförsvar eller luftvägsrelaterade sjukdomar, till exempel kol eller astma. Den som genomgår en behandling mot cancer har nedsatt immunförsvar och är väldigt känsligt mot infektioner. Det här kan såklart handla om personer i alla möjliga åldrar, även barn och ungdomar. Vi behöver med andra ord visa hänsyn till alla vi möter.

Jag har varit på provtagning och fått information om att jag är smittad av coronaviruset, vad innebär det?
Då följer du de råd och anvisningar du får från behandlande läkare och de som regleras av smittskyddslagen.

 

Så minskar vi smittspridning

Stanna hemma om du är sjuk

Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Håll ett visst avstånd till personer som hostar och nyser och undvik att ta andra i hand.

Hosta och nys i armvecket eller i pappersnäsduk.


 

Här hittar du mer information

Region Gotlands hemsida

1177 Vårdguidens information och rekommendationer

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronaviruset

Ring 113 13 om du har frågor om viruset och hur det fungerar.

Ring 1177 om du varit i kontakt med smittade eller varit i de områden där smitta av coronaviruset förekommer och du upplever symptom. 1177 är hårt belastade med samtal så det kan bli lång väntetid.

Till nyhetsarkivet