Fler frågor?

Så minskar vi smittspridningen

17 mars, 2020

Illustration av röd covid19-virus

GotlandsHem tillämpar samma förhållningssätt som Region Gotland och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi följer händelseutvecklingen kring nya coronaviruset. Covid-19, coronavirus är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus.

Senaste rekommendationerna 

Risken för smittspridning i Sverige bedöms av Folkhälsomyndigheten som mycket hög. Alla med symtom, även lindriga sådana som till exempel förkylning kan ge, uppmanas att avstå från sociala kontakter. Det är också besöksförbud på sjukhus och äldreboenden.

Din trygghet

Då du behöver oss
Du gör felanmälan precis som vanligt via Mina sidor eller ringer 0498-20 39 00.

Vi har infört en ny rutin för inkommande ärenden. Det handlar om att minska risken för smittspridning. När du gör en felanmälan eller önskar hjälp med något där hemma kommer vi att ställa ett par frågor till dig.

Vi frågar då om det är någon i hushållet som är förkyld, har hosta, feber eller halsont. Vi frågar också om det finns någon i hushållet som ingår i riskgruppen. Svarar du ja på någon av frågorna gör vi en bedömning om ditt ärende är av akut art eller inte. Om det inte är akut registrerar vi istället din felanmälan och återkommer till dig när säkerhetsläget gällande covid-19 har stabiliserats.

Om ärendet är akut och behöver lösas omgående vidtar vi vissa åtgärder som bygger på de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger för att minska smittpridning.

Frågor och svar

Vad ska jag som är hyresgäst tänka på?
Håll dig hemma om du är sjuk. Undvik sociala kontakter om du ingår i riskgruppen. Varje gång du kommer hem ska du tvätta händerna med tvål och vatten.

Vem ingår i riskgruppen?
Det är bland annat personer som i åldern 70+. I riskgruppen ingår också de som har nedsatt immunförsvar eller luftvägsrelaterade sjukdomar, till exempel kol eller astma. Den som genomgår en behandling mot cancer har nedsatt immunförsvar och är väldigt känsligt mot infektioner. Det här kan såklart handla om personer i alla möjliga åldrar, även barn och ungdomar. Vi behöver med andra ord visa hänsyn till alla vi möter.

Jag har varit på provtagning och fått information om att jag är smittad av coronaviruset, vad innebär det?
Då följer du de råd och anvisningar du får från behandlande läkare och de som regleras av smittskyddslagen.

 

Region Gotlands råd till allmänheten

Om du har förkylningssymtom, även milda, eller tecken på influensa ska du undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk.

Besöksförbud på lasarettets vårdavdelningar och på äldreboenden. Besöksförbud gäller även boenden inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Om du har en grundsjukdom och känner oro eller har symtom från din sjukdom ska du kontakta din mottagning eller vårdcentral. De ger råd och bedömer om du behöver komma på läkarbesök, fysiskt eller per telefon.

Du som är 70 år och äldre bör stanna hemma och begränsa dina kontakter. Undvik att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden.

Undvik smitta genom att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Undvik att röra vid ansiktet och hosta och nys i armvecket.

Om du känner dig sjuk stanna hemma och sök i första hand information på 1177.se. De flesta behöver inte kontakta vården. Behöver du mer råd och stöd ring din vårdcentral eller 1177.

Res inte i onödan. Regeringen och Folkhälsomyndigheten manar till stor restriktivitet när det gäller alla resor. Den som är sjuk ska inte resa alls och riskgrupper ska särskilt överväga att resa eller ta emot besök.

Håll avståndet till varandra i exempelvis köer, butiker och kollektivtrafik. Var och en har ett ansvar för att förhindra spridning.

Dela endast bekräftad information. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

 


 

Här hittar du mer information

Region Gotlands hemsida

1177 Vårdguidens information och rekommendationer

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronaviruset

Ring 113 13 om du har frågor om viruset och hur det fungerar.

Ring 1177 om du varit i kontakt med smittade eller varit i de områden där smitta av coronaviruset förekommer och du upplever symptom. 1177 är hårt belastade med samtal så det kan bli lång väntetid.

Nyheter på olika språk

Sveriges Radio: Nyheter på olika språk
Sveriges Radio har en sida som uppdateras med nyheter på olika språk.

Information till allmänheten

Skydda dig och andra
På Folkhälsomyndigheten, Skydda dig och andra, hittar du information på olika språk.
Krisinformation.se har teckenspråkstolkad information

Till nyhetsarkivet