Fler frågor?

Nya regler för batterier

9 april, 2018

GotlandsHem har inte längre möjlighet att samla in batterier för återvinning. Det beror på nya föreskrifter om transport av farligt gods på väg från MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Det finns många typer av batterier i olika storlekar och av olika innehåll. Om en stor mängd batterier blandas finns det risk för att plus- och minuspolerna kortsluts och därav skapar värme och börjar att brinna. Då räknas lasten som farligt gods som våra entreprenörer, enligt det nya regelverket, inte får hämta och transportera. För att minimera risken för brand rekommendaras pluspolen att tejpas.

– Det är en säkerhetsåtgärd som tyvärr medför att vi inte längre kan samla in batterier i våra kvarters miljöhus. Men även om insamlingen upphör kommer du naturligtvis att kunna lämna in dina batterier till en återvinningscentral i stället, säger Jon Rytterbro, hållbarhets- och kvalitetsansvarig på GotlandsHem.

Läs mer om hur du källsorterar rätt.

 

Till nyhetsarkivet