Fler frågor?

Nu börjar årets hyresförhandling

24 september, 2020

litet barn, man med pappkasse, kvinna med barnvagn, utanför port till bostad

Hyresgästföreningen och GotlandsHem påbörjar årets hyresförhandlingar 1 oktober.

GotlandsHem yrkar på en hyreshöjning om tre procent.

– Jämfört med övriga Sverige så har Gotland en negativ trend för kostnader för fastighetsförvaltning. Vi har bland annat haft ökade kostnader för fjärrvärme, säger Elisabeth Kalkhäll, vd GotlandsHem.

Kostnaderna för fastighetsförvaltning har ökat under lång tid. Det framgår av den årliga Nils Holgersson-rapporten. I den tillhör Gotland en av de dyraste kommunerna i Sverige. Det här är en trendförskjutning jämfört med 1996 då Gotland låg i mittenskiktet bland Sveriges kommuner. Den här utvecklingen har inte återspeglats i den gotländska hyresutvecklingen. Det talar för att hyror på den gotländska marknaden bör öka ytterligare.

– Det är vår förhoppning att vi ska vara klara med förhandlingen senast under november och att den nya hyran ska gälla från och med 1 januari 2021, säger Elisabeth Kalkhäll, vd GotlandsHem.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar GotlandsHem att hyrorna inför 2021 ska öka med sammantaget tre procent.

Den årliga hyresförhandlingen ska inte förväxlas med Hyresgästföreningens och GotlandsHems arbete med att införa en ny metod för hyressättning. Läs mer om min hyra.

Så går en hyresförhandling till:

• Förhandlingarna påbörjas oftast i september.
• Det är hyresvärden som kallar Hyresgästföreningen till förhandling och lämnar samtidigt ett yrkande.
• Hyresgästföreningen lämnar sitt yrkande till hyresvärden.
• Representanter från Hyresgästföreningen och hyresvärden möts och förhandlar om hyrorna.

 

Till nyhetsarkivet