Fler frågor?

Så svarade intressekön

27 februari, 2018

Person pekar med ett finger på läsplatta som ligger på ett bord

I december skickade vi ut en enkät till alla som står i vår intressekö för att skapa oss en övergripande uppfattning om vilka orter som kan tänkas lämpliga för nybyggnation. Frågorna handlade om hur man ser på sin bostadssituation just nu och hur man tänker sig att den kan komma att se ut i framtiden.

Drygt 30 000 enkäter skickades ut på mejl och ungefär en tredjedel svarade. Resultatet visar att tre av fyra av de svarande är intresserade av nyproduktion och av dessa är hela 95% intresserade av Visby, där huvudfokus för GotlandsHems nyproduktion ligger i dag. Endast 5% föredrar nyproduktion utanför Visby. Slår man ihop de 5% som föredrar landet med de som kan tänka sig både landet och Visby får man dock ett något bättre underlag på totalt 29%.

– I vårt ägardirektiv från Region Gotland står det att vi ska ha påbörjat minst ett nybyggnationsprojekt på landet innan utgången av 2020, och den här undersökningen visar att det kan finnas ett litet intresse, även om den absoluta majoriteten vill se nybyggnation i Visby, säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem.

De tre orter på landsbygden som det finns störst intresse för
är Slite, Klintehamn och Roma.

ORTER                     % av totalt antal svarande
1. Slite                      3,6
2. Klintehamn         3,4
3. Roma                   3,2

– Att det är just dessa tre orter som hamnar i topp är ungefär som väntat då det stämmer relativt väl med den efterfrågan vi ser i det befintliga beståndet i dag, säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem.

Vi kommer nu att titta vidare på de här tre orterna, men en stor utmaning för att överhuvudtaget kunna bygga nya hyresrätter blir att få till ett erbjudande som är tillräckligt attraktivt med ett bra läge och utformning på boendet till en tillräckligt låg hyra. Vår ambition är att ha påbörjat ett nyproduktionsprojekt utanför Visby senast 2020.

Har du frågor om det här är du välkommen att kontakta oss!

Till nyhetsarkivet