Fler frågor?

Snöröjning och halkbekämpning

14 januari, 2021

En smal gångväg har skottats fram runt ett cykelställ i ett bostadsområde i Visby.

När det är snö och halka i våra bostadsområden jobbar vi på så fort vi bara kan med snöröjning och sandning.

Vi försöker alltid att ta hand om snön så snabbt som möjligt och underlätta framkomligheten på gångbanor, parkeringar och vid entréer. Med snöröjning och sandning arbetar vi för att minimera risken för problem och olyckor.​

Kraftiga snöfall gör halkbekämpning svårt eftersom inte mycket som kan göras innan nederbörden upphör. Vi uppmanar därför alltid att du ska vara försiktig i snö och halka samt att undvika att bege dig ut på vägarna om det går.

Om du har cykel och tillgång till cykelförråd så råder vi dig att ställa in den där. Då slipper cykeln att förstöras och samtidigt underlättar du för oss när vi ska skotta.

Hur vi arbetar:

Vi har beredskap från vecka 48 till vecka 12, även under helger och på röda dagar.
Vi väntar med arbete tills det har slutat att snöa, annars skrapas sanden bort när vi skottar och plogar.
Entréer, gångvägar och bilparkeringar prioriteras, därefter besöksparkeringar.

 

Om du har frågor eller synpunkter om snö- och halkbekämpning kontaktar du kundservice på telefonnummer 0498 – 20 39 00.

 
Till nyhetsarkivet