Fler frågor?

JA till markköp i Slite

19 juni, 2019

Illustration av karta

12 juni fattade regionsstyrelsen beslut om att GotlandsHem får förvärva mark i centrala Slite.

Beslutet innebär att GotlandsHem nu kan gå vidare med projektet och påbörja en upphandling för totalentreprenad. Upphandlingen kommer att gå ut under oktober och efter det fattas beslut om produktion eller ej.

I januari genomfördes en dialogdag i Slite, där intresset för att flytta in i nybyggda lägenheter var stort.

– Dialogdagen har inneburit att vi ser över planlösningar, lägenhetsstorlek, utemiljön och ur hållbarhetsperspektiv bygga uppsamling för regnvatten, säger Conny Hederstedt, byggprojektledare, GotlandsHem.

– Därför känns det extra roligt att vi idag har gått i lås med markköpet. Nu återstår en hel del arbete med att få in ett bygglov samt att upphandla en byggentreprenör som kan uppföra de 18 nya lägenheterna i Slite. Vår förhoppning är att lägenheterna ska vara stå färdiga redan vid årsskiftet 2020/2021, säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem.

Till nyhetsarkivet