Fler frågor?

Vi frågar 4 000 hyresgäster

5 februari, 2020

Person som packar i flyttkartong

Vi har pratat med hyresgäster som inte får hyra ut sin bostad sommartid. Nu frågar vi de som får hyra ut – om vad de tycker om det här med sommaruthyrning.

I slutet av december förra året frågade vi våra hyresgäster i områden där det inte är tillåtet att hyra ut på sommaren vad de tycker om det. Det gjorde vi för att vi ville få bättre kunskap om deras perspektiv och veta mer om hur de tänker kring det här med att hyra ut sommartid.

– Vi pratade med 322 personer vilket gav oss bra kunskap om hur man tänker som boende i de här kvarteren. Stort tack till alla er som delade med er av era tankar, säger Kajsa Haack, chef kundservice.

Nu frågar vi ännu fler
Nu är det dags för nästa steg och vi ställer nu frågor till alla som bor i ett område där det är tillåtet att hyra ut på sommaren. Frågorna skickas med till närmare 4 000 hyresgäster via sms och Mina sidor. Den som inte har sitt mobilnummer registrerat hos oss kan istället svara på frågorna på Mina sidor.

I februari bjuder vi dessutom in till dialog med representanter från Region Gotland och från olika delar av det gotländska näringslivet, för att prata om frågan.

Beslut om reglerna
Resultatet från undersökningarna och dialogen presenteras för GotlandsHems styrelse senare i år. Eventuellt förändrade regler om sommaruthyrning börjar gälla sommaren 2021.

Sommaruthyrning

Sommaruthyrning är tillfällig veckouthyrning under sommarmånaderna juni, juli och augusti.

Här är sommaruthyrning inte tillåtet:
Visby innerstad
Sjöliljan
Trilobiten
Adjutanten 1, 3 och 4
Sergeanten 5
Studentlägenheter

 

Till nyhetsarkivet