Fler frågor?

Vi minskar klimatavtrycket

25 mars, 2020

kvinna tankar elbil

Vill du ta ställning för klimatet och engagera dig i GotlandsHems hållbarhetsarbete? Vårt mål är bland annat att minska energiförbrukningen med 40 procent och vattenförbrukningen med 30 procent till 2030 och vi vill uppmuntra såväl våra hyresgäster som de som arbetar på GotlandsHem att delta.

Minska energi- och vattenförbrukningen

Vi har nu börjat inventera energi- och vattenförbrukningen i våra fastigheter. Resultaten av mätningarna kommer att ge åtgärdsförslag som vi sedan kommer genomföra. Åtgärderna kommer dels planeras in tillsammans med annat underhåll, dels göras som egna insatser.

Alla kan bidra

Vi känner oss övertygade om att vi kommer en bra bit på väg mot våra mål genom åtgärder vi kan genomföra i fastigheterna, men vi kommer inte nå hela vägen om vi inte gör det i samverkan med er som bor i GotlandsHem och med våra anställda.

Vi tror att en del av förändringsarbetet behöver ske genom ändrat beteende hemma och på jobbet. Därför vill vi genomföra GotlandsHems hållbarhetsarbete tillsammans med dig!

Att leva klimatsmart

Världsnaturfonden har identifierat fem områden som var och en kan se över för att minska sitt klimatavtryck: Transporter och resor, mat, bostaden, konsumtion samt sparande och investeringar.

På GotlandsHem har vi redan genomfört en rad aktiviteter som bidrar till ökad hållbarhet, men vi är inte nöjda, vi vill göra mer!

  • Vad kan du göra för att minska klimatavtrycket?
  • Vad vill du att GotlandsHem ska göra för att minska energi- och vattenförbrukningen i våra fastigheter?

    Skicka dina idéer till:

    Karin Johansson, projektledare energieffektiviseringsprojektet

     

Till nyhetsarkivet