Organisation

GotlandsHem är ett kommunalt bostadsföretag som ägs av Region Gotland. Bolaget har cirka 120 anställda inom områdena ledning, förvaltning, fastighet, drift, marknad och affärsservice.

Vill du komma i kontakt med någon hos oss via mejl? Våra adresser är uppbyggda så här: förnamn.efternamn@gotlandshem.se . Bokstäverna å, ä, ö används inte utan ersätts med a, a, o.

Strategisk ledningsgrupp

Joakim Martell, vd
Helena Olofsson, vice vd
Pia Löfqvist Gustafsson, chef kommunikation
Carina Warte, chef projektkontoret

Operativ ledningsgrupp

Helena Olofsson, vice vd
Lina Runander, chef kundservice
Mattias Adman, chef bostadsservice
André Liljegren, chef fastighet
Patrik Nilsson, chef ekonomi
Kristoffer Strehlenert, chef utveckling och hållbarhet

Hittade du vad du sökte efter?

Låt oss veta om du tyckte att denna information hjälpte dig. Din återkoppling är till stor hjälp för oss i vårt kontunerliga förbättringsarbete.