I bakgrunden sitter två personer, i förgrunden skriver en person på ett dokument.

Upphandlingar

I GotlandsHems verksamhet finns behov av många olika typer av leverantörer, tjänster och varor. Vi följer vid all upphandling de rutiner och regler som finns under LOU - Lagen om offentlig upphandling.

För att skapa konkurrens och göra det möjligt för alla som vill vara med i upphandlingar annonserar vi våra aktuella upphandlingar elektroniskt hos Opic. Nordens största leverantör av inköps-, upphandlings- och anbudstjänster. Där kan anbudsgivare registrera sig kostnadsfritt och sedan ladda ner upphandlingsdokument.

Nytt sätt att utvärdera anbud för hållbar nyproduktion

GotlandsHem påbörjar under våren 2023 ett nytt sätt att utvärdera anbud för nyproduktion av bostäder. Idéen kommer ursprungligen ifrån Skellefteås allmännyttiga bostadsbolag. Den lägger fokus på att utvärdera nyproducerade bostäders livscykelkostnader i stället för att enbart se till den lägsta produktionskostnaden.
För att få en bild av nyproduktionens driftnetto och avkastning utvärderas anbudssumman tillsammans med flera parametrar i anbudet. Dessa sammanställs genom en simulering som visar fastighetens framtida intäkter och kostnader. På så vis blir det möjligt att redan i förväg se att nyproduktionen blir lönsam, det vill säga ekonomiskt och ekologiskt hållbar.

Anbudsgivaren får en större frihet med det nya upplägget och har möjlighet att presentera en produkt där de själva kan justera parametrar så som energiprestanda och boyta. Deras materialval inkluderas också i utvärderingen genom att underhållskostnaderna och CO2-utsläppen för valda material vägs in i beräkningarna av kassaflödet.

Sedan årsskiftet 2022 och 2023 kräver Boverket en klimatdeklaration för nya bostäder. Att arbeta in och prissätta den i utvärderingen gör det möjligt för anbudsgivare som presenterar en produkt med lägre CO2-utsläpp att också belönas för det i upphandlingen.

Läs om våra övriga pågående och avslutade upphandlingar

Hittade du vad du sökte efter?

Låt oss veta om du tyckte att denna information hjälpte dig. Din återkoppling är till stor hjälp för oss i vårt kontunerliga förbättringsarbete.