Hoppa till innehåll Fler frågor?

Våra projekt

GotlandsHem har som mål att bygga 1 500 nya bostäder tills år 2031. Tills dess ska vi också arbeta bort vår underhållsskuld och kontinuerligt sträva mot en trygg och god arbetsmiljö för samtliga av våra medarbetare. Våra mål når vi med hjälp av små och stora projekt. På den här sidan samlar vi information om våra allra viktigaste projektarbeten.

Nyproduktion Signallottan 2

En lyftkran lyfter byggmaterial mellan två halvfärdiga huskroppar på fastigheten på A7.

Nu är bygget av 62 moderna bostäder i kvarteret Signallottan i Visby i full gång. Vi bygger från ettor till femmor på ett så miljösmart sätt som möjligt. Inflyttning planerad till våren 2023.

Läs mer om Signallottan 2.

Energiprojektet i Slite

Gul-brunt flerfamiljshus på en gräsmatta framför en molnfri himmel.

GotlandsHems första stora projekt som avser att framtidssäkra ett befintligt kvarter ur ett klimatperspektiv, det innebär minskad användning av vatten och energi.

Läs mer om energiprojektet i Slite.

Rivning och återuppbyggnad av Riggen och Myran

Röda trähus på rad i ett lummigt bostadsområde.

Efter en gedigen förstudie har stora underhållsbehov identifierats i kvarteren Riggen och Myran.

Läs mer om våra planer för Riggen Myran i Visby

Fem nya bostäder i Terra Nova

Ett tvåvåningshus i betong i Terra Nova-området i Visby.

I bostadsområdet Terra Nova i Visby bygger vi just nu om kommersiella lokaler till fem nya bostäder.

Läs mer om våra planer för Terra Nova

Bygglov klart i Hemse – våren 2023

GotlandsHem planerar att bygga 16 nya bostäder och utföra energieffektiviserande underhållsåtgärder.

Läs mer om våra planer i Hemse

Underhåll i norra Visby

Byggställningar omringar fasaden av ett betonghus.

Här kan du snart kunna läsa mer om det underhållsarbete vi ska genomföra i några kvarter i norra Visby.

Läs mer om våra planer för norra Visby

Utveckling av Gråbo

Illustrerad översiktskarta som markerar byggbar mark på området.

Området Gråbo ängar har länge varit intressant att utveckla med ett stort antal nya bostäder. Nu påbörjar vi en förstudie för att ta reda på hur ett eventuellt nybyggnadsprojekt skulle kunna se ut i Gråbo. 

Läs mer om våra planer för Gråbo

Genomförda projekt

Här kan du läsa mer om några av de stora projekt som vi redan avslutat.

Försäljning studentbostäder

Två huskroppar innehållandes studentbostäder mot blå himmel. I förgrunden en gräsmatta och några träd.

GotlandsHem har sålt samtliga studentbostäder till K2A.

Läs mer om våra planer för studentbostäderna

Bläckfisken 3

Områdesbild på tre lägenhetshus i kvarteret Bläckfisken 3.

Vi har byggt 36 bostäder i norra Visby.

Läs mer om Bläckfisken