Hoppa till innehåll Fler frågor?

Våra projekt

GotlandsHem har som mål att bygga 1 500 nya bostäder tills år 2031. Tills dess ska vi också arbeta bort vår underhållsskuld och kontinuerligt sträva mot en trygg och god arbetsmiljö för samtliga av våra medarbetare. Våra mål når vi med hjälp av små och stora projekt. På den här sidan samlar vi information om våra allra viktigaste projektarbeten.

Viktiga projekt

Signallottan 2

Illustration av det planerade området Signallottan.

Nu är bygglovsansökan för 62 bostäder i kvarteret Signallottan i Visby godkänd. Där vill vi bygga från ettor till femmor på ett så miljösmart sätt som möjligt.

Läs mer om Signallottan

Utveckling av Gråbo

Illustration av flera hus och en lyftkran.

Området Gråbo ängar har länge varit intressant att utveckla med ett stort antal nya bostäder. Nu påbörjar vi en förstudie för att ta reda på hur ett eventuellt nybyggnadsprojekt skulle kunna se ut i Gråbo. 

Läs mer om våra planer för Gråbo

Hemse – förtätning och underhåll

Karta över byggbar mark i Hemse

GotlandsHems styrelse har beslutat att en förstudie ska inledas för att undersöka möjligheten att inom befintlig detaljplan bygga nya bostäder och i samband med det även genomföra underhållsåtgärder på de befintliga bostäderna i kvarteret Nötskrikan 1 i Hemse där det idag finns 20 bostäder.

Läs mer om våra planer i Hemse

Försäljning studentbostäder

Två huskroppar innehållandes studentbostäder mot blå himmel. I förgrunden en gräsmatta och några träd.

GotlandsHem har via Region Gotland fått en förfrågan från bostadsföretaget K2A om att sälja våra 200 studentbostäder till dem.

Läs mer om våra planer för studentbostäderna

NYA HEM

Bläckfisken 3

Kvarteret Bläckfisken 3 i norra Visby är en ny stadsdel med tre trevåningshus med totalt 36 hyreslägenheter, i varierande storlekar från ettor till fyror.

Läs mer om Bläckfisken

Östertull

Östertull. Ljustbrun fastighet vid kullerstensgata i Visby innerstad

I kvarteret Östertull, precis innanför Österport i Visby, kunde vi under 2020 bygga om en befintlig lokal till tre nya bostäder. I området finns allt ifrån ettor till fyror.

Läs mer om Östertull