Fler frågor?

Vi bygger

Gotland växer och är i stort behov av nya bostäder. GotlandsHem har som mål att påbörja bygget av 500 nya bostäder före år 2023. Här kan du läsa om våra nya bostäder – de som planeras och är under produktion samt de som redan är färdigbyggda.

KOMMANDE NYA HEM

 

Signallottan på A7

Illustration av det planerade området Signallottan.

Inom kort lämnar vi in bygglovsansökan för 62 lägenheter i kvarteret Signallottan i Visby. Där vill vi bygga från ettor till fyror på ett så miljösmart sätt som möjligt.

Läs mer om Signallottan
 

Vår del av Visborg

Översiktskarta över det område på Visborg som GotlandsHem vill bygga på.

I den nya stadsdelen Visborg pågår nu Region Gotlands arbete med detaljplan. GotlandsHem är en aktiv part i det arbetet och planerar i ett första skede att bygga cirka 140 bostäder i området.

Läs mer om Visborg
 

Nya bostäder i Östertull

Vi bygger om en befintlig lokal i Visby innerstad till tre nya hyresrätter. Ombyggnationen pågår under 2020 och beräknas vara klar till slutet av året.

Läs mer om de nya bostäderna i Östertull
 

Utveckling av Norra Lien

Illustration av ett bostadsområde under konstruktion.

Nu jobbar vi med utformningen av GotlandsHems nästa bostadsområde norr om Lien på Yttre Furulund.

Läs mer om Norra Lien
 

Väskinde, Hemse, Slite och Fårösund

Illustration av ett bostadsområde under konstruktion.

GotlandsHem påbörjar nu inledande undersökningar för att utreda fyra möjliga orter för nybyggnation. Vi tittar närmare på Väskinde, Hemse, Slite och Fårösund som möjliga platser för nybyggnation.

Läs mer om våra planer utanför Visby
 

Utveckling av Gråbo

Illustration av ett bostadsområde under konstruktion.

De nybyggnationsprojekt som omfattar flest bostäder är tänkta i Gråbo med 200 till 250 lägenheter. Det är en del saker som ska falla på plats här såsom detaljplan och andra viktiga förutsättningar.
Läs mer om våra planer för Gråbo

 

NYA HEM

 

Bläckfisken 3

Vi bygger kvarteret Bläckfisken 3 i norra Visby där en ny stadsdel växer fram. Här blir det tre trevåningshus med totalt 36 hyreslägenheter, i varierande storlekar från ettor till fyror. Husen påminner om Sergeanten 5 i södra Visby men med vanliga balkonger utan inglasning och fler antal loftgångar.
Läs mer om Bläckfisken

 

Sergeanten 5

Sergeanten 5 stod byggklart i juni 2019 med 72 lägenheter i hus på tre våningar och hiss. Kvareteret ligger österut i anslutning till Adjutanten 4 på gamla A7-området.

Läs mer om Sergeanten 5