Illustration för GotlandsHems modell över poängområden som påverkar hyressättning. Bostadens storlek och typ av bostad 70%. Bostaden 5%. Kvarteret 10%. Bostadsområdet 15%.

Hyrorna för våra bostäder är satta utifrån en modell som Hyresgästföreningen och GotlandsHem har tagit fram tillsammans.

Så funkar modellen

Vår modell grundar sig på fyra poängområden:

 1. Bostadens storlek och typ av bostad
 2. Bostaden
 3. Kvarteret
 4. Bostadsområdet

Vi har utgått från en genomsnittsbostad som motsvarar den som är vanligast förekommande i GotlandsHems bestånd. Din bostad kan få pluspoäng eller minuspoäng och får poäng beroende på hur den skiljer sig åt från den gällande genomsnittsbostaden.

Bostadens storlek och typ av bostad

Bostadens storlek är hur många kvadratmeter bostaden har. Typ av bostad är till exempel tre rum och kök eller ett rum och kök.

Det här är det poängområde som har störst påverkan på bostadens hyra.

Ungefär 70 procent av månadshyran för din bostad är grundad på bostadens storlek och vilken typ av bostad du har.

Bostaden

Varje bostad har det vi kallar för egenskaper och det handlar om vad som finns eller saknas i bostaden. Exempel på det kan vara utrustning som diskmaskin och kylskåp. Egenskaperna har olika poängvärde där ett exempel kan vara om ett sovrum har trägolv eller plastgolv.

Enligt modellen för hyressättning utgör poängområdet Bostaden cirka 5 procent av månadshyran.

Kvarteret

Här handlar poängområdet om det som finns eller saknas i kvarteret. Det kan exempelvis vara lekplats, grovtvättstuga eller cykelförråd.

Poängområdet Kvarteret utgör cirka 10 procent av månadshyran.

Bostadsområdet

Till bostadsområdet hör sådant som till exempel närservice. Det här poängområdet kan delas upp i två delar.

Den ena delen har sin grund i hur många sparade ködagar i snitt du behöver ha för att få en bostad i respektive bostadsområdet.

En annan del har sin grund i vad hyresgäster anser är viktigast i sitt bostadsområde och hur dessa är värderade av hyresgästerna.

De tio saker som uppskattas vara viktigast är:

 • Tryggt och säkert att röra sig i området
 • Bra fastighetsservice och bemötande
 • Tillgång till källsortering
 • Bra tillgång till parkeringsplatser
 • Bra utrustad tvättstuga
 • Tillgång till besöksparkering
 • Trevlig utemiljö
 • Bra fastighetsjour kvälls- och nattetid
 • Närhet till mataffär

Poängområdet Bostadsområdet utgör cirka 15 procent av månadshyran.

Rikthyra

Rikthyran är den månadshyra som ska betalas för din bostad utifrån vår hyressättningsmodell. Vissa bostäder har redan nått sin rikthyra men för de allra flesta är det en bit kvar. Det kan ta olika lång tid att nå sin rikthyra, oavsett om handlar om en höjning eller sänkning. Det här har att göra med att vi med den framförhandlade instegstrappan vill säkerställa att du som hyresgäst inte får alltför stora hyresförändringar varje år.

Ökad månadshyra per år får, enligt gällande förhandling med Hyresgästföreningen, uppgå till:

 • 1 rum och kök/rum och kokvrå – 220 kronor
 • 2 rum och kök/rum och kokvrå – 270 kronor
 • 3 rum och kök/rum och kokvrå – 320 kronor
 • 4 rum och kök – 320 kronor
 • 5 rum och kök – 370 kronor
 • 6 rum och kök – 370 kronor

När rikthyran är nådd har din bostad sin korrekta månadshyra. Om hyran ska justeras därefter sker det genom förhandlingar tillsammans med Hyresgästföreningen. Har du frågor kring hyressättningsmodellen eller din rikthyra är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice på info@gotlandshem.se eller 0498 – 20 39 00.

Hittade du vad du sökte efter?

Låt oss veta om du tyckte att denna information hjälpte dig. Din återkoppling är till stor hjälp för oss i vårt kontunerliga förbättringsarbete.