Två händer håller i en rosa pin som är ett rött hjärta på och det står hyresrätten med röd text.

Vårt yrkande är skickat till Hyresgästföreningen

29 sep. 2023

Inför årets hyresförhandlingar har förutsättningarna blivit tydligare vilket borgar för en snabbare process. Vi yrkar på en hyreshöjning om 17,53 procent inför förhandlingen om 2024 års hyror. Den yrkade hyreshöjningen gäller för våra samtliga bostäder.

 – Yrkandet bygger på beräkningar som görs på samma sätt för alla hyresfastigheter i Sverige. Baserat på yrkandet startar nu förhandlingarna genom att vi tillsammans med Hyresgästföreningen tittar på de lokala förutsättningarna.  De lokala förutsättningarna kommer vara grundstenarna för årets förhandling, säger Joakim Martell vd för GotlandsHem.  

Tydligare förutsättningar för förhandling

Hyresvärdar och Hyresgästföreningen förhandlar varje år om hyresjusteringar. Inför årets förhandling har den så kallade trepartsöverenskommelsen setts över och blivit tydligare. Trepartsöverenskommelsen är den överenskommelse som Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen gemensamt utgår från i förhandlingarna. Nytt för i år är att de lokala förhandlingarna ska bedrivas med utgångspunkt från en sammanvägning i tre steg:

  1. Den allmänna kostnadsutvecklingen
  2. Lokala förutsättningar för fastighetsägarna
  3. Hyresgästernas intressen 


Det innebär att hänsyn kommer tas till både hyresgästens och fastighetsägarens förutsättningar. Detta genom att väga fastighetsägarens lokala förutsättningar och hyresgästernas intressen i de kommande förhandlingarna. Dessa två perspektiv finns alltså inte med i vårt yrkande utan kommer utgöra en viktig del av årets förhandling.

Gotland präglas av höga kostnader och låga löner

De gotländska hyresgästernas ekonomiska villkor är präglade av ökade kostnader och ett löneläge som tillhör landets lägsta. Det är förutsättningar som tas med i årets förhandling. 

För GotlandsHem har kostnadsutvecklingen för förvaltning ökat i en högre takt på Gotland än i övriga landet. Året har präglats av lågkonjunktur med höjda byggkostnader, energipriser, räntor och kommunala avgifter för vatten, avlopp och sophämtning. Sammanfattningsvis är kostnadsökningarna högre än intäktsökningarna, vilket gör bolagets ekonomi ansträngd. 

– Tack vare den nya vägledningen ser vi fram emot hyresförhandlingarna och att överenskommelsen blir klar före årsskiftet. På så vis kommer hyresgästerna slippa retroaktiv hyresjustering för att komma i kapp med 2024 års hyra, säger Joakim Martell. 

Så går en hyresförhandling till:

  • Förhandlingarna påbörjas i oktober. 
  • Hyresvärden lämnar sitt yrkande om årets hyreshöjning till Hyresgästföreningen.
  • Hyresgästföreningen återkommer med motbud till hyresvärden.
  • Därefter möts representanter från Hyresgästföreningen och hyresvärden för att förhandla om hyrorna.
  • Först när parterna kommit till en överenskommelse justeras hyrorna.