Vit skål full med rosa pins som har rött hjärta och texten "hyresrätten".

Vi hyr ut bostäder med korttidsavtal

26 sep. 2023

Nu erbjuder vi bostäder med korttidsavtal till personer i vår ordinarie bostadskö.

Ett korttidsavtal är tidsbegränsat. Avtalet garanterar boende i tre månader, utan besittningsskydd och förlängs sedan månadsvis och kan gälla upp till max fyra år. Korttidsavtal används främst i fastigheter som ska renoveras, rivas eller så småningom användas som evakueringsbostäder när andra fastigheter byggs om.

När du tackar ja till ett korttidsavtal behåller du dina ködagar. 

Korttidskontrakt i kvarteret Riggen 
I kvarteret Riggen, där vi ska riva och bygga nytt, kommer vi nu börja att hyra ut tomma bostäder med korttidskontrakt innan det är dags att riva. Till en början rör det sig endast om några få bostäder. 

Varför hyr vi ut bostäder med korttidsavtal? 
Målet är att alltid hyra ut inom ramen för våra tillsvidareavtal men under de kommande 10 till 15 åren planeras omfattande ombyggnationer i vårt bestånd. Detta innebär att bostäder kan komma att stå tomma exempelvis i väntan på rivning eller renovering. Ett korttidsavtal kan bli en lösning för någon som väntar på ett tillsvidareavtal eller för någon som behöver ett tillfälligt boende.

Läsa mer om korttidsavtal här.