Stamspolning. Person sitter framför en diskho i ett kök och tittar på rören.

Stamspolning med start i Roma

08 feb. 2024

Som en del av vårt underhållsarbete genomför vi stamspolning i våra äldre byggnader med start i Roma.

Genom att spola rören i byggnaden ökar vi livslängden på stammarna och förebygger problem med avloppsstopp i våra bostäder.  

Vad är en stamspolning?

En stamspolning är en grundlig rengöring av alla rör i en fastighet med hjälp av högtrycksspolning.  

Två slangar förs ner i avloppen i badrum och kök. På den ena slangen sitter det en kamera som filmar rören. På så sätt kan man se var det finns beläggning och var någonstans man behöver spola. Med den andra slangen spolas rören rent med vanligt vatten.  

Samtliga rör i hela fastigheten spolas och slammet förs med vattnet ut till huvudstammen i gatan. 

– Stamspolning av våra fastigheter är ett förebyggande arbete för att bibehålla rörens funktion och förebygga akuta stopp i ledningarna. Speciellt fastigheterna i det äldre beståndet kan ha sedimenteringar (smuts som sitter kvar på rören) vilket gör rören trängre och kan orsaka stopp, säger Åsa Larsson, Fastighetsförvaltare.  

Hur lång tid tar en stamspolning?

Hur lång tid en stamspolning tar beror på hur många bostäder det finns i byggnaden. Stamspolning av en byggnad tar i regel inte mer än en dag. Det kan ta något längre tid om det är flera trappuppgångar.  

På plats under pågående spolning finns alltid en bovärd från GotlandsHem. Bovärden är på plats för att släppa in de som genomför stamspolningen i bostäderna och för att ha översikt ifall att något problem uppstår. 

– Det finns alltid en risk när man genomför den här typen av spolning av gamla rör. Är det stopp någonstans och trycket blir väldigt högt finns en viss risk att rören springer läck, berättar Åsa Larsson och fortsätter: 

– Vi har dock bra koll på detta. Trycket anpassas efter rörens ålder och vår personal inom VVS är inkopplade och redo om något skulle hända.  

Först ut för stamspolning var flerfamiljshuset på Skolgatan i Roma. Spolningen genomfördes problemfritt med lyckat resultat.  

Fortsatt stamspolning av våra fastigheter

Näst på tur står kvarteren Räkneboken och Pennskrinet i södra Visby. Längre fram kommer även andra delar av vårt bestånd bli aktuella för stamspolning. 

– Det känns bra att vi är i gång. Stopp i avloppen är ofta en otrevlig angelägenhet för våra hyresgäster och personal. Nu hoppas vi att de spolade fastigheterna får färre felanmälningar kopplat till avlopp, säger Åsa Larsson.