Två elbilar och en lådcykel står i kvarteret Bläckfisken. I bakgrunden syns flera lägenhetshus. Två elbilar, en elcykel och en lådcykel med elmotor är del av GotlandsHems fordonspool i kvarteret Bläckfisken.

Utvärdering av bilpool

18 juni 2024

Just nu utvärderar GotlandsHem delningstjänsten ”GotlandsHems poolare” där hyresgäster har kunnat hyra elbilar och cyklar av oss. Vi behöver hitta bättre sätt att erbjuda miljösmarta delningstjänster som en större del av våra hyresgäster faktiskt har nytta av.

Uthyrningen av elbilar upphör därmed den sista augusti och det beror på att så få hyresgäster använder tjänsten. De cyklar som våra hyresgäster kan hyra kommer däremot att finnas kvar.  

–  Vi tror starkt att delningstjänster är framtiden men behöver hitta lösningar som skapar ett större värde för hyresgästerna och bär sig själva ekonomiskt, säger Joakim Martell, vd på GotlandsHem. 

Delningstjänster är framtiden 

GotlandsHem planerar att erbjuda delningstjänster i större skala. Här finns många olika aspekter att ta hänsyn till för att skapa både miljösmarta och användarvänliga lösningar. Vetenskapen visar också att delningsjänster som kan komplettera varandra är mest framgångsrika. Vi tittar just nu på olika idéer och förslag som kan göra hyresgästernas vardag bättre och enklare. 

Hur lyckas vi? 

För att lyckas med en satsning på fordonspool behöver både vi och våra hyresgäster ha nytta av den. En av framgångsfaktorerna är att fordonen används i tillräcklig grad. Vi ska nu undersöka vad som kan öka beläggningen vid en omstart av denna tjänst. Kan det vara att erbjuda andra än våra hyresgäster att också använda bilarna? Behöver vi placera fordon på andra ställen än vi haft idag? Hur vill våra hyresgäster nyttja delningstjänster i framtiden? Det och andra frågor kommer ställas när vi utvärderar delningstjänsten som gått under namnet ”GotlandsHems poolare”.  
 
För att lösningen ska bli hållbar kommer vi att arbeta fram en strategi för hur GotlandsHem ska erbjuda delningstjänster i framtiden.