två personer ler mot kameran

GotlandsHem och kollektivavtalet

17 mars 2024

Söndag 17 mars var det kollektivavtalets dag. Vad innebär egentligen kollektivavtalet och hur påverkar det arbetet på GotlandsHem? Här möter du två fackligt förtroendevalda som berättar om sitt arbete och vikten av just kollektivavtal.

Monica Enström är ritningsansvarig och Viktor Johansson arbetar som fastighetsförvaltare. Båda är engagerade i fackförbundet Vision och berättar här om sitt engagemang. 


Men vi börjar med kollektivavtalet. Det innebär att arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivare och fackförbund, tar gemensamt ansvar för att komma överens om många av de regler som ska gälla i arbetslivet. Det handlar till exempel om villkor för löner, arbetsmiljö, semester, pension och försäkringar via jobbet. Genom kollektivavtalen får anställda tillgång till både förmånlig tjänstepension och försäkringar som arbetsgivaren betalar för. På GotlandsHem har vi två kollektivavtal. För tjänstepersonerna heter det K-avtalet och våra bovärdar och reparatörer har ett avtal som heter F-avtalet.

Varför är kollektivavtalet viktigt?

 – Med kollektivavtal får arbetstagare en möjlighet till inflytande och det blir också mer tydligt vad som gäller då avtalen visar vilka regler som gäller. På GotlandsHem har vi inom ramen för kollektivavtalet även tagit fram ett samverkansavtal. Det visar hur alla anställda ges möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling. På det sättet skapar vi ett gott samarbetsklimat och bidrar till verksamhetens utveckling, säger Monica Enström.

Vad skulle kunna hända om vi inte hade kollektivavtal?

– Då skulle arbetsgivaren ensidigt kunna förändra villkor och regler på arbetsplatsen, menar Viktor Johansson och ger fler exempel: 

– Du skulle också själv behöva se till att dina förmåner anges i ditt anställningskontrakt för att du ska ha rätt till dem. Det gäller till exempel tjänstepension, möjlighet att påverka lön, övertidsersättning, vad heltid innebär, omställningsavtal vid arbetslöshet och extra ersättning vid sjukdom och föräldraledigt.

Varför är du fackligt aktiv?

– Det är nog främst för att jag brinner för att göra saker bättre och att hjälpa andra. Det är roligt att vara med och utveckla olika delar i företaget. Vårt samarbete med arbetsgivaren kan till exempel bidra till att förbättra företagets ekonomi, menar Monica och fortsätter:

– För mig är jämlikhet och rättvisa viktigt och det är två områden som jag har möjlighet att bevaka och lyfta upp som fackligt aktiv. Det är också viktigt för mig att facket verkar för solidaritet och demokrati, det känns bra att vara aktiv medlem i en organisation som står för just det.

Berätta vad ni gör i den rollen. 

Monica först:

– Jag representerar Vision på samverkansmötet en gång i månaden. Här behandlas frågor som rör till exempel verksamhetsplanering och arbetsmiljö. Samverkansgruppen består av vd, HR-ansvarig och fackligt förtroendevalda. Vi förmedlar och hämtar in åsikter mellan arbetsgivaren och våra medlemmar. Vi hjälper och stöttar också enskilda medlemmar i olika typer av ärenden. 

Viktor berättar att uppdraget även innebär att medverka i löneöversynen:

– Varje år gör vi i Vision en löneanalys innan lönerevisionen där vi kontrollerar löner inom vårt avtalsområde och våra yrkesgrupper. Vi tittar på om våra medlemmars löner är rimliga utifrån flera olika parametrar. Vi tittar även på den lönekartläggning som företaget tar fram. Det blir vårt underlag för att till exempel kontrollera att inte kvinnliga anställda lönediskrimineras. 

Varför det är viktigt att engagera sig i det fackliga arbetet?

– Ju fler vi är desto lättare får vi att göra oss hörda och att påverka företaget i frågor som vi tycker är viktiga. Det är även utvecklande då du som fackligt aktiv får mer insyn i vad som händer i företaget och därmed en djupare förståelse för helheten, avslutar Monica.