En vit skål med rosa pins i. På varje pins är ett rött hjärta och texten "hyresrätten".

Hyresförhandlingarna går till hyresmarknadskommittén

16 nov. 2023

Trots tydligare förutsättningarna för årets hyresförhandling mellan GotlandsHem och Hyresgästföreningen står parterna långt ifrån varandra när det gäller nästa års hyresnivåer. Därför går förhandlingarna vidare till hyresmarknadskommittén.

– I år såg vi fram emot en förhandling som utgick från den förtydligade trepartsmodellen. Det vill säga att vi med utgångspunkt från den gemensamma modellen skulle komma fram till hur de lokala förutsättningarna ska påverka årets hyresjustering, säger Joakim Martell, vd GotlandsHem.

Tyvärr uppfattar vi att Hyresgästföreningen frångår förhandlingsmodellen vilket leder till att vi står allt för långt ifrån varandra för att på egen hand komma till en lösning.

Trepartsöverenskommelsen

Trepartsöverenskommelsen är förhandlingsmodellen som har tagits fram av Sveriges allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Den innefattar rekommendationer till parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen. Det är utifrån dessa faktorer som GotlandsHems yrkande på 17,53 procent har räknats fram.

Sedan vi lämnade vårt yrkande till Hyresgästföreningen har värdet för fastighetsförvaltningsindex (FFI) inkommit. Det påverkar vårt yrkande från 17,53 till 16,99 procent, vilket är det vi kommer överlämna till hyresmarknadskommittén.

I modellen uppmanas parterna att utgå från sammanvägning i tre steg som innefattar den allmänna kostnadsutvecklingen, lokala förutsättningar för fastighetsägarna och hyresgästernas intressen. 

Vi kan konstatera att Hyresgästföreningen presenterar en viktning av förutsättningarna enligt trepartsmodellen som resulterar i 10,71 procent, men att de sedan yrkar 2,93 procent med motiveringen att det inte är rimligt med högre justering.

 – Förhandlingen borde rimligen kretsat någonstans mellan 10,71 och 16,99 om även Hyresgästföreningen följt modellen för förhandling, säger Joakim Martell. 

Hyran är vår enda intäkt

Hyran är en hyresfastighetsägares enda intäkt och den måste täcka vad det kostar att hyresgästerna använder bostäderna de bor i. Den måste också täcka kostnader för fastighetsanknutet underhåll, något som historiskt prioriterats ner till förmån för låga hyresökningar. Vi kan inte längre skjuta underhållskostnader på framtida generationers hyresgäster. 

– Trots detta tycker jag att det är bra att processen går vidare tidigt denna gång. Det leder förhoppningsvis till att vi har ett resultat tidigare och att vi därmed slipper flera månader med retroaktiva hyreshöjningar under 2024, säger Joakim Martell.