Blond, glad kvinna visar upp foldern som delas ut alla hushåll under beredskapsveckan 2023

Du är en del av Gotlands beredskap

19 sep. 2023

Den 21 september får alla hushåll på Gotland foldern ”Hur förberedd är du vid en kris?” i sin brevlåda. Den är en hjälp för dig när du ska bygga upp din hemberedskap så att du är förberedd om en allvarligare kris skulle inträffa.

Att ha hemberedskap betyder att kunna klara sig utan samhällets hjälp i åtminstone en vecka. Om du är förberedd kan samhället fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva. 

Under vecka 39 genomförs den årliga Beredskapsveckan, som är en nationell informationsinsats för att öka människors motståndskraft i händelse av kriser och krig. Utbildning och övning är ofta avgörande för hur väl man hanterar en kris. Därför är temat för Beredskapsveckan 2023 att öva.

Storsatsning för gotlänningar

Inför årets kampanjvecka görs en storsatsning på information till personer som bor på Gotland. Över 30 000 hushåll kommer att få en folder i brevlådan fullspäckad med tips på saker som är viktiga att tänka på och som är bra att ha hemma. Där finns plats för egna anteckningar om viktiga telefonnummer och hur just din hemberedskap är planerad.

Där finns också en rad enkla övningar som du kan göra själv eller tillsammans med andra, för att vara bättre förberedd vid en allvarlig händelse.   

GotlandsHem i Klintehamn

GotlandsHem välkomnar alla till en träff i Klintehamn på onsdagen vecka 39. Vi bjuder på korv och förevisar en krisberedskapslåda. En tipspromenad arrangeras och ett i sammanhanget värdefullt pris delas ut.
Gå till www.gotland.se/beredskap för att se alla detaljer för alla aktiviteter under veckan.

– Vi har alla ett ansvar för att vara förberedda för kriser och större händelser. Som fastighetsägare har vi ett särskilt ansvar. Så både för oss själva och oss som företag är beredskapsveckan ett av flera viktiga sätt att öka vår förmåga, men också att öka den allmänna medvetenheten. Vid kriser måste samarbete och samverkan vara fokus, ingen aktör är stark ensam, säger Joakim Martell.

Läs, öva och spara foldern

Foldern ”Hur förberedd är du vid en kris?” är ett samarbete mellan Region Gotland, Gotlandshem, Starkare Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län.

Målet är att alla på Gotland ska ha en så bra hemberedskap de kan, efter sin förmåga och sina förutsättningar.

Bäst nytta av foldern får den som följer tipsen, gör de bifogade övningarna och tar fram den någon gång per år för att på nytt gå igenom foldern. 

Utöver utskicket av foldern händer det mycket annat på Gotland under Beredskapsveckan 25 september till 1 oktober. Du hittar programmet för beredskapsveckan på www.gotland.se/beredskap Där finns också ytterligare tips kring hemberedskap och information om samhällets krisberedskap.