Illustration I pastellfärger i GotlandsHems manér. Illustrationen föreställer fyra flerfamiljshus varav ett är omgivet av dammoln. En bil med GotlandsHems logga på parkerar utanför. Illustrationen illustrerar stambyte.

Omfattande renovering av kvarteret Castor i norra Visby

12 mars 2024

I år påbörjar vi ett omfattande arbete med att renovera fastigheterna i kvarteret Castor på Siriusgatan och Stjärngatan i norra Visby. När renoveringen är klar är målet är att fastigheterna ska klara sig utan något större underhåll under kommande femton år.

I den här filmen svarar vi på de vanligaste frågorna som brukar komma inför en sådan här stor renovering. De boende i Castor har också bjudits in till informationsträffar och våra hyresgästsamordnare kommer att träffa alla hyresgäster som berörs personligen. Vi har också ett platskontor på Siriusgatan där det kommer att finnas en hel del information som berör renoveringen. 

 

Det här innebär en stamrenovering hos GotlandsHem

 

Det här gör vi under renoveringen 

Under renoveringen kommer vi att helrenovera allt från tak till dränering, byta befintliga avlopps- och vattenledningar och renovera samtliga badrum. Dessutom ska ett nytt värmesystem installeras, ny elinstallation ska genomföras, vi kommer att sätta in ny ventilation och byta lägenhetsdörrar. En solcellsanläggning kommer att installeras, avfallshanteringssystemet blir nytt och källarutrymmen ska renoveras. Arbetet med att göra allt detta beräknas pågå under två och ett halvt till tre år.  

Så ser tidplanen ut 

Renoveringen kommer genomföras genom upphandling av en totalentreprenad. Arbetet med att ta fram ett underlag till anbudet påbörjas under vårvintern 2024 och vi beräknar att vara klara med detta i juni i år. Det är först då vi kommer att ha en uppfattning om hur hyran för hyresgästerna kan påverkas av projektet.  Målsättningen är att teckna kontrakt med en entreprenör i augusti/september och att själva renoveringen kan börja i oktober.