Fyra män i arbetskläder hjälps åt att plantera ett träd

Vi planterar för framtiden i Gråbo Furulund

21 nov. 2023

Vi har ambitionen att bygga 300 lägenheter i ett nytt område i Gråbo Furulund i Visby. Området kommer att heta Gläntan och namnet anspelar på de gröna omgivningarna som ska bevaras och utvecklas.

Här har vi nu planterat träd som ska ge viss avskärmning till bygget för de boende i det befintliga området. Tanken är att träden ska planteras i klungor och skapa naturliga gläntor. Vi planterar för att värna om den biologiska mångfalden och skapa grönytor inför det kommande området. De här olika trädsorterna är planterade:

  • Silverpil
  • Hängbok
  • Rönn
  • Skogslind
  • Skogslönn
  • Röd lönn

 

Nu pågår detaljplanearbetet tillsammans med Region Gotland. Det är en process som ska mynna ut i en bygglovsansökan. Arbetet med att faktiskt börja bygga bostäderna ligger alltså ett par år fram i tiden. 

Här kan du läsa mer om projektet

 

Vi planterar för framtiden i Gråbo Furulund